Vladan Karadžov,
profesor u Muzičkoj školi u Nišu gde predaje kontrapunkt, dirigovanje, hor i orkestar.
Srednju muzičku školu završio je u Nišu, a FMU u Skoplju na odseku za muzičku teoriju i pedagogiju. Ljubav prema horskom pevanju i duhovnoj muzici nasledio je od svog profesora Radojice Milosavljevića, što je uticalo i na izučavanje crkvenog i vizantijskog pojanja i neumatske notacije. Takođe velika ljubav prema bass gitari i kontrabasu ogleda se u već skoro tri decenije dugom profesionalnom stažu koji je u zadnjoj deceniji krunisan saradnjom sa mnogim vrhunskim domaćim i stranim umetnicima.... Opširnije...
©2007 Karadžov.com® || Developed by A2 agency